Žiadosť o registráciu domény

Návod:

Formulár pozorne vyplňte. Údaje, ktoré musíte povinne vyplniť sú: obchodné meno spoločnosti (u fyzických osôb, ďalej len “FO”, meno), právna forma, IČO (pre FO rodné číslo bez znaku ”/”), kontaktná osoba, telefón 1 a e-mailová adresa. Prvá z adries, t.j. Sídlo, je pre FO adresou trvalého bydliska, poštová adresa je pre FO privátna a nezobrazuje sa, podobne ako rodné číslo.

V sekcii Zoznam domén uveďte minimálne jednu doménu. Odoslanie formulára je zároveň záväznou objednávkou služby správa domény a to pre každú požadovanú doménu pri registrácii novej domény alebo pri preregistrácii.

Registračný formulár:

Základné údaje
Sídelná adresa
Poštová adresa (fakturačná)
Zoznam domén, ktoré chcete registrovať Obdobie registrácie

Spoločnosť Slovanet prehlasuje, že všetky údaje, uvedené v tomto formulári, použije výlučne pre účely vzájomnej komunikácie a okrem príslušného registrátora ich neposkytne tretej osobe.

Odoslaním tohto formulára súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami, a so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy podľa § 56 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami pre uzatváranie zmlúv.